Αρθροπλαστική ισχίου ALMIS

Το ισχίο αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των οστών του ποδιού με τη λεκάνη και τον κορμό, είναι η άρθρωση που στηρίζει το σώμα και δέχεται ισχυρά φορτία.
Μία από τις κυριότερες παθήσεις του ισχίου είναι η οστεοαρθρίτιδα. Ο χόνδρος της άρθρωσης φθείρεται παρουσιάζοντας έλλειμμα στην κίνηση αλλά και έντονο πόνο.
Η χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας για την αποκατάσταση της άρθρωσης είναι η αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS) με πρόσθια, πλάγια ή οπίσθια τομή που επιτρέπει γρήγορη κινητοποίηση και επιστροφή στις δραστηριότητες με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ισχίο ΠΡΙΝ από επέμβαση MIS:

Ισχίο ΕΠΕΙΤΑ από επέμβαση MIS:

Ελεύθερη βάδιση χωρίς βοηθήματα την 1η μετεγχειρητική ημέρα με επέμβαση ALMIS